Volgens gemeentewoordvoerder Michiel van Werven is bewust gekozen voor een gecombineerd plan, om het project vlot te trekken. Het plan voor verhuizing van de bouwmarkt ligt al jaren op de plank, maar lijkt nu concreet te worden. ,,De komende weken ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage, daarna wordt het nog voorgelegd aan de gemeenteraad.’’ Daarmee lijkt het nu mogelijk dat de Gamma komend...