Dat meldt Mark Dijsselbloem, manager vastgoed van de woningstichting. Het plan in Voorthuizen wordt voor de coöperatie het derde grote verduurzamingsproject, na vergelijkbare operaties bij ruim zeventig huurwoningen aan Goudenstein en honderdveertig huizen aan 't Valkhof in Barneveld.

[ONDERZOEK] ,,De komende maanden gaan we dit nieuwe project onderzoeken. Zo kijken we onder meer naar de technische staat van de woningen, de zogeheten energetische waarde en de eventuele aanwezigheid van asbest, zodat we dat direct kunnen verwijderen.'' Het gaat om huurwoningen aan onder meer de Frans Halsstraat, de Pieter de Hooghstraat en de Jan Steenstraat. Dijsselbloem verwacht dat het onderzoek begin volgend jaar is afgerond. Hoe snel de werkzaamheden daarna van start gaan, is nog niet zeker. ,,Dat hangt ook af van bijvoorbeeld flora- en fauna-onderzoek.''

[ENERGIELABEL] Woningstichting Barneveld heeft zichzelf ten doel gesteld de komende jaren een forse slag te slaan met het verduurzamen van bestaande huurwoningen. Gemiddeld genomen wil de corporatie de komende tijd honderd huurhuizen per jaar aanpakken. Met onder meer isolatie van de spouwmuren, zolders en kruipruimtes, het aanbrengen van zonnepanelen, het dichten van kieren en het aanbrengen van extra isolerende ramen, is het de bedoeling dat woningen die nu nog het energielabel C of D hebben, straks label A toegewezen krijgen. Doordat de woningen energiezuiniger worden, gaan de energiekosten voor de huurders omlaag.

Momenteel werkt de woningstichting nog aan het verduurzamingsproject aan 't Valkhof in Barneveld, de verwachting is dat dit project eind dit jaar klaar is. ,,In vijftig woningen is het binnenwerk nu zo goed als klaar, het buitenwerk volgt dit najaar.'' Het project startte in het voorjaar, maar liep enige vertraging op. Deels door corona, deels door aanpassing van de planning vanwege het broedseizoen van beschermde dieren. Tijdens de werkzaamheden overdag kunnen bewoners, als ze dat willen, uitwijken naar zogeheten 'overblijfwoningen', leegstaande huizen in de buurt die hiervoor beschikbaar zijn.

[VERHUURDERSHEFFING] Woningstichting Barneveld wil met het verduurzamingsproject de huurwoningen prettiger en aantrekkelijker maken voor de huurders, maar ook een bijdrage leveren aan energiebesparing. Recent meldde deze krant dat de corporatie zich hier graag voor inzet, maar zich daarin beperkt voelt door de verplichte verhuurdersheffing die aan het rijk afgedragen moet worden.

Eind vorig jaar betaalde de woningstichting hiervoor ruim 3,7 miljoen euro. Zou deze belastingmaatregel afgeschaft worden, dan zou dat volgens de corporatie ruimte bieden om jaarlijks ofwel twintig huizen extra te bouwen ofwel tweehonderd huizen extra te verduurzamen. Samen met woningcorporaties in de regio voert Woningstichting Barneveld daarom momenteel een lobby richting 'Den Haag' voor afschaffing van de belastingregel.

Wouter van Dijk