Het gaat om het plan voor de bouw van een complex voor 25 seniorenappartementen, de bouw van een woning aan de kant van de Kerkstraat en de aanleg van een parkeerterrein aan de kant van de Rembrandtstraat. Dit plan ligt er al jaren, maar is dus nu voor het eerst officieel ter inzage gelegd. 

RAAD VAN STATE ,,Reken maar dat wij als omwonenden zienswijzen gaan indienen en dit plan tot de Raad van State aan toe zullen aanvechten'', zegt Bas van Helden namens het buurtcomité. Volgens de aanwonenden vernielt het plan het aanzien van een ,,prachtig historisch dorpsgezicht dat al zo'n 150 jaar bestaat'', zegt hij. In het Pastoriebos staan volgens de buurt bijzonder oude bomen, leven bijzondere dieren en ligt er een historisch kerkenpad. Een tuinhistoricus kwam met dezelfde conclusies, zo meldde deze krant eerder. Van Helden: ,,Als dit bouwplan doorgaat, wordt een prachtig stukje groen in het hart van Voorthuizen om zeep geholpen. Dat terwijl we met elkaar proberen ons best te doen om de dorpskern juist groener te krijgen.'' In april oordeelde de monumentencommissie dat het nu voorliggende plan niet aanvaardbaar is, gelet op de impact van het plan op de naastgelegen pastorie als gemeentelijk monument.

RANSUIL EN HAVIK Van Helden: ,,Blijkbaar worden die argumenten en adviezen nu terzijde geschoven en wordt het plan dus alsnog ingebracht.'' Bart Korteweg, aanwonende van de beoogde locatie van het complex: ,,Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat hier wilde natuur is ontstaan, met dieren als de ransuil en de havik. Los van de monumentale waarde heeft dit stukje bos volgens ons dus ook een natuurlijke waarde. Juist nu we landelijk de discussie voeren dat we voorzichtiger om moeten gaan met natuur, ligt hier een plan om de boel vol te bouwen. Dat vind ik opmerkelijk.'' Het buurtcomité is verder niet over het plan te spreken, evenmin over de timing van de ter inzagelegging. ,,Dat vinden wij vooral 'slim' beleid van de gemeente om dat juist nu te doen, nu veel mensen op vakantie zijn'', zegt Van Helden. Korteweg: ,,Juist ook omdat het hier om een omstreden plan gaat.'' 

HANDTEKENINGEN Het comité is daarom van plan zelf flink wat tamtam te maken. ,,Volgende week gaan we huis-aan-huis flyers verspreiden in Voorthuizen om inwoners op de hoogte te stellen van wat hier gebeurt. En we gaan, net als vorig jaar, opnieuw handtekeningen verzamelen, zowel via een online petitie als door bij de ingang van de supermarkten te gaan staan met handtekeningenlijsten. We vinden dat iedereen moet weten wat voor plan hier ligt.'' Daarom wil het comité ook een informatieavond beleggen. ,,Want tot nu toe is zo'n avond over het nu voorliggende plan er vanuit de gemeente of de initiatiefnemers niet geweest. We hebben het gevoel dat men bewust probeert de zaak stil te houden, terwijl wij juist graag willen dat burgers hierbij betrokken worden en dat meer mensen zich hierover uitspreken.'' Wanneer die informatieavond moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk. 

Het plan wordt op een later moment behandeld in de Barneveldse gemeenteraad. Van Helden: ,,Ik verwacht wel dat dit nog enig stof zal doen opwaaien in de lokale politiek. ,,Achter de schermen hebben we met alle fracties al hierover gesproken, hier en daar zijn al wel vraagtekens gezet. Ik hoop dat de politiek zich op een verstandige manier buigt over dit plan.'' 

11 NOVEMBER Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen tot en met donderdag 3 september ter inzage. Vervolgens zal het bestemmingsplan op zijn vroegst in de raadsvergadering van woensdag 11 november worden behandeld. Wordt het plan dan vastgesteld, dan liggen zowel bestemmingsplan als omgevingsvergunning nogmaals zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State (RvS). Mocht dat, zoals het buurtcomité nu al aangeeft, ook gebeuren, dan zal de RvS uiterlijk in juli volgend jaar uitspraak doen.

Gemeente: 'Iedereen heeft de tijd om te reageren op dit plan'

Volgens woordvoerder Michiel van Werven van de gemeente Barneveld is er geen sprake van dat bewust gekozen is voor ter inzagestelling tijdens de zomervakantie. ,,Een plan ligt zoals altijd zes weken ter inzage, zodat iedereen ruim de tijd heeft de stukken door te nemen en zijn of haar reactie te geven.'' Daar komt volgens hem bij dat het voorontwerp bestemmingsplan afgelopen herfst ook al ter inzage lag. ,,Dit nieuwe plan is slechts op een beperkt aantal vlakken aangepast of aangevuld.''

Wat betreft het oordeel van de monumentencommissie, stelt Van Werven. ,,Het klopt dat deze commissie het plan als niet aanvaardbaar beoordeelde ten opzichte van de pastorie, maar over de verschijningsvorm van het nieuwe appartementencomplex an sich liet de commissie zich niet negatief uit. Daar komt bij dat het om een advies gaat. Het is aan het college van burgemeester en wethouders om een advies al dan niet over te nemen, waarbij ook andere overwegingen dan alleen de tuinhistorische en monumentale waarden kunnen worden meegewogen.''

Wouter van Dijk

Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
Bart Korteweg
Foto: Bart Korteweg
Bart Korteweg
Foto: Bart Korteweg