Erf Collins is gesitueerd direct ten zuidwesten van het nieuwe plan ‘Burgthoven III’, dat op het punt staat om ontwikkeld te worden. Beide projecten liggen langs de Nederwoudseweg in Barneveld. In het ingediende stedenbouwkundig plan, in handen van deze krant, wordt Erf Collins omschreven als een ‘groene buurt met een informeel karakter’. ,,In relatief korte straatjes is altijd zich op prominen...