Marcel van Betuw is projectleider, in dienst van het waterschap. De Arnhemmer staat bij de Munnikebeek en wijst erop dat hiermee het water in de huidige functie van landbouwgebied vlot wordt afgevoerd. Dat leidde in de huidige natuurgraslanden tot steeds minder planten die kenmerkend zijn voor toestromend grondwater (kwelwater).