Waar het onverharde deel van de Woudweg begint, verstopt de libellenteller zijn fiets achter een bosje bij een bordje ‘Verboden toegang’. ,,Als mensen mij hier zien, denken ze misschien dat je er wel mag lopen, daarom ligt mijn telroute achter die bomenrij’’, verklaart hij.