Het Barneveldse plan beoogt een meerderheidsbelang voor inwoners bij duurzame energieprojecten. Dit kan bijvoorbeeld als een lokale coöperatie voor meer dan vijftig procent participeert in een initiatief, al dan niet in combinatie met lokale ondernemers of initiatiefnemers. Zo blijven inwoners betrokken en actief, ontstaat er draagvlak en verantwoordelijkheidsbesef en profiteren inwoners er ook...