Dat meldt Rijkswaterstaat, die meerdere van dit soort natuurgebiedjes op restgronden langs snelwegen in kaart brengt. In dit geval gaat het om een strook grond ter hoogte van ecoduct ‘Kootwijkerzand’, dat in 2018 gerealiseerd werd. Het terrein is in het verleden aanvankelijk aangelegd als een soort waterberging om bij zware regenval wateroverlast op de weg te voorkomen. ,,De waterberging is ech...