Dat stelt ecoloog Arnold van den Burg van Stichting BioSfeer, die al enkele jaren onderzoek doet naar de effecten van stikstofuitstoot en verzuring in de natuurgebieden. Door een opeenstapeling van stikstof in verschillende delen van de Veluwe, sterven volgens hem grote delen bos af. Rupsen, insecten en zangvogels hebben daar vervolgens direct last van, doordat er minder voeding te halen is. Ro...