Dit schrijven b. en w. in een brief aan Gedeputeerde Staten. Met de zonering wil de provincie op bepaalde plekken natuur beschermen, en op andere plekken juist ruimte bieden voor recreatie. De gemeente ziet deze de recreatiezonering als kans om de natuurdoelen voor de Veluwe te halen, maar er zijn ook zorgen. Bewoners en ondernemers in de gebieden waar natuurgebieden (deels, bijvoorbeeld gedure...