De partij heeft eerder aandacht gevraagd voor (voorgenomen) plannen voor bomenkap, bijvoorbeeld bij het Oosterbos, de Lunterseweg, woonwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen en het meest recent bij de Hugo de Grootlaan. De raadsleden hechten dan ook grote waarde aan goed onderhoud van bomen.