De eerste pimpelmezen kwamen al direct nadat de kasten waren opgehangen voor een eerste bezichtiging, meldt Aeres. De nestkastjes zijn afkomstig van Vogelbescherming Nederland en specifiek bedoeld voor rupsenetende vogels, zoals koolmezen, pimpelmezen, spreeuwen, grote bonte spechten, roodborsten en bonte vliegenvangers. Studenten van de MBO-school houden de nestkasten en eventuele broedresulta...