De grondeigenaren zijn bang dat de zware fundering van de toren bovenop de voormalige afvalstortplaats en gegraaf in de afdeklaag gaan zorgen voor het weglekken van vervuild grondwater. Een van de bezwaarmakers sprak onlangs tijdens de rechtszitting bij de raad van ‘een giftige tijdbom’ .