Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in een tussenevaluatie van het plan van aanpak om de komende jaren in de openbare ruimte zo veel mogelijk klimaatbestendige maatregelen te treffen. Met als doel om in het jaar 2050 volledig ‘klimaatadaptief’ te zijn, werkt Barneveld op verschillende vlakken aan onder meer biodiversiteit, groene schoolpleinen, wateropvanglocaties e...