Om dit doel in 2020 gerealiseerd te hebben, stelde de gemeente een mix samen van energiebronnen als mestvergisters, windmolens en zonnepanelen en meer. De doelen die het college van b. en w. in een eerder in 2015 gepresenteerd plan stelden (veertien procent duurzaam opwekken en een besparing van anderhalf procent), werden door de raad als ‘niet ambitieus genoeg’ gezien en naar boven bijgesteld,...