Dat blijkt uit meetgegevens van de bij het RIVM geregistreerde fijnstofmeters in de gemeente Barneveld. De uitkomst is opvallend, omdat de gezondheidsdienst in de week voor oud & nieuw nog naar buiten bracht dat ze rond de jaarwisseling juist minder hinder en klacht voor mensen met longaandoeningen en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten verwachtte dan in eerdere jaren, doordat er veel ...