In een bericht aan de gemeenteraad meldt het college van b. en w. dat het bestemmingsplan voor het werklandschap minimaal negen maanden vertraging oploopt. Dit plan voor het gebied tussen de Verbindingsweg, Baron van Nagellstraat en de Hoofdstraat, ligt al enkele jaren op de plank. In totaal gaat het om veertien hectare uitgeefbare grond voor een mix van lokale bedrijven, nieuwe woningen, voorz...