De stichting noemt het naaldbomenbos achter de Kerkstraat 33 en ten zuiden en zuidoosten van het kerk ‘zeer beeldbepalend’ voor het gebied om de kerk. Bovendien heeft het bosje een ‘cultuurhistorische en monumentale waarde’. Hierbij wijst de stichting de gemeente op het negatieve advies van haar eigen momentencommissie. Die stelde dat het bouwplan weinig rekening houdt met de bestaande groene o...