De gemeente Barneveld besloot enkele jaren geleden, om bezuinigingsredenen, stevig in te zetten op gras in de openbare ruimte. De gedachte was dat dit minder onderhoud zou vragen en dus ook minder kosten zou opleveren. Volgens de partij is het mogelijk om de biodiversiteit en hittestress te verbeteren met meer inheemse bomen en planten in de openbare ruimte. ,,Deze hebben vaak betrekkelijk wein...