Tegenover deze krant gaf waterschap Vallei en Veluwe aan dat de oorzaak gelegen is in rioolwater dat door hevige buien in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Hierdoor ontstond zuurstoftekort in de vijver. Van den Broek is verbaasd, zo blijkt uit zijn schriftelijke vragen aan het college, omdat er juist twee grote fonteinen waren aangelegd in de singel aan de Burgeme...