Het idee was om boeren te verplichten om vanaf 1 september minder eiwitten te voeren aan hun vee. Dit leidde tot grootschalige protesten vanuit de agrarische sector. Boeren vreesden voor de gezondheid van hun dieren. Bij nader inzien levert de maatregel te weinig stikstofruimte op, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Die ruimte is...