,,Tot op heden zijn de afgelopen dagen nog geen natuurbranden geweest in de regio Barneveld en omstreken, maar elk beginnend brandje kan binnen een mum van tijd uitgroeien tot een grote brand”, zegt brandweerwoordvoerder Jos Meeuwsen. ,,En dat willen we natuurlijk met z’n allen voorkomen.”

Fase 2 houdt in dat Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) extra alert op natuurbranden, legt Meeuwsen uit. ,,We rukken met extra voertuigen en met meer mensen uit. We zijn natuurlijk erg afhankelijk van wat mensen zelf zien. Dus als je iets ziet smeulen, schroom dan niet om alarm te slaan via 112.” De hitte op zich zorgt niet alleen voor een grotere kans op natuurbranden, ook de windsnelheid en de luchtvochtigheid spelen er een grote rol in. Bij harde wind laait een klein brandje snel op op de Veluwe, zeker als de ondergrond kurkdroog is zoals nu.

Specifiek voor de Veluwe zet de VGGM samen met de veiligheidsregio in Noord en Oost-Gelderland (VNOG) een vliegtuig in om de natuur op de Veluwe in de gaten te houden. Deze is Ajax genaamd en wordt door twee personen bemand. ,,Een piloot en een observator, die specifiek is opgeleid om branden te ontdekken. Sommige delen van de Veluwe zijn dichtbebost en dan moet je heel goed kijken om een beginnend brandje te kunnen zien.”

Om de risico’s op dit soort branden zoveel mogelijk te beheersen, heeft de VGGM de afgelopen jaren een ‘gebiedsgerichte aanpak’ voor natuurbranden op de Veluwe ontwikkeld, samen met de provincie Gelderland en de VNOG. Er wordt met zoveel mogelijk partijen in het gebied overlegd over veilige inrichting van gebieden. ,,We werken hierin samen met de mensen die in het gebied wonen, werken, zorg verlenen en recreëren”, aldus Meeuwsen. 

Deze partijen staan ook weer onderling met elkaar in contact om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De aanpak leidt uiteindelijk tot een totaaloverzicht aan maatregelen om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen en om, als het onverhoopt toch mis gaat, de gevolgen minder groot te laten zijn. Op deze site staan tips voor ‘brandveilig gedrag in de natuur’. Die zijn gericht op specifieke doelgroepen: recreanten, bewoners, recreatieondernemers en zorginstellingen.

Jannes Bijlsma