Een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten wordt door vrijwel alle ondervraagden met instemming wordt begroet. 87 procent van hen geeft aan dit belangrijk te vinden. Van deze groep mensen geven zeven van de tien als reden op dat het slecht gaat met de insecten in Barneveld (69 procent), dat de variatie in bomen, planten en dieren achteruit gaat (68 procent) en dat men steeds meer l...