Het gaat om een zonnepark, een veld met zonnepanelen, langs het spoor ten noorden van molen Den Olden Florus aan de Stoutenburgerweg. Het zonnepark ligt straks ingeklemd tussen het spoor en de Esvelderbeek. Het terrein bestaat nu nog uit landbouwgrond. Het is de bedoeling dat het zonnepark een tijdelijk karakter krijgt voor de duur van 25 jaar. Daarna moet het terrein weer worden ingericht voor agrarisch gebruik.

Om het zonnepark aan te kunnen leggen, moeten er in het gebied - overleg met Waterschap Vallei en Veluwe, nieuwe landschapselementen worden toegevoegd zodat er een kleinschalig kampenlandschap ontstaat. Ook wordt de Esvelderbeek iets verlegd waardoor deze wat meer gaat slingeren. Langs de beek komt een zogeheten ecologische verbindingszone van vijftien meter breed.Netto blijft op het terrein zo'n zeven hectare over voor de zonnepanelen.

De zonnepanelen worden in rijen op verhogingen geplaatst en zijn maximaal twee meter hoog. Tussen die rijen wordt 2 tot 2,5 meter afstand gehouden, zodat ruimte overblijft voor bijvoorbeeld wilde bloemen. Door de opstelling van de zonnepanelen naar het zuiden, zal het verkeersgeluid van de snelweg en de spoorbaan richting de woningen aan de Stoutenburgerweg voor een deel worden afgeschermd, stelt het college.

Het plan past volgens het college binnen het streven om de komende jaren meer zonnepanelen te realiseren. In 2030 moeten er in de gemeente in totaal 650.000 zonnepanelen liggen, waarvan zo'n 475.000 op daken van gebouwen en de rest op parkeerplaatsen, langs infrastructuur, op land of water . Recent ging Barneveld al akkoord met de aanleg van Branderwal, een zonnepark van ongeveer 20 hectare groot aan de Wesselseweg in Kootwijkerbroek.

De aanleg van een zonnepark op deze plek past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente Barneveld is daarom voornemens om voor deze ontwikkeling een vergunning te verlenen. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt de komende tijd, tot en met donderdag 17 september, ter inzage.

Wouter van Dijk