Het gaat om een zonnepark, een veld met zonnepanelen, langs het spoor ten noorden van molen Den Olden Florus aan de Stoutenburgerweg. Het zonnepark ligt straks ingeklemd tussen het spoor en de Esvelderbeek. Het terrein bestaat nu nog uit landbouwgrond. Het is de bedoeling dat het zonnepark een tijdelijk karakter krijgt voor de duur van 25 jaar. Daarna moet het terrein weer worden ingericht voor...