De bedoeling is dat daarmee de grondwaterstand in het gebied verbetert. ,,Want dát is op dit moment van groot algemeen belang'', zegt dijkgraaf Tanja Klip. ,,Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op creatieve en innovatieve ideeën van grondeigenaren en we hopen uiteraard dat veel eigenaren gebruik gaan maken van deze regeling.''

Het waterschap benadrukt via deze nieuwe 'regeling watersparen' vooral te zoeken naar concrete voorstellen die op korte termijn te realiseren zijn. Het moet gaan om maatregelen die op wat voor manier dan ook ook bijdragen aan het vasthouden van regenwater en het vergroten van de grondwatervoorraad. De vergoedingen kunnen - onder bepaalde voorwaarden - oplopen tot maximaal 10.000 euro per maatregel.

Droogte is volgens het waterschap een toenemend probleem. Dinsdag meldde deze krant dat het waterschap samen met gemeenten, boeren, landeigenaren, natuurbeheerders en Rijkswaterstaat werkt aan een groot offensief op de langere termijn, omdat met name op de hogere zandgronden zoals de Veluwe periodes van aanhoudende droogte een grotere uitdaging worden.

De afgelopen maand viel er in deze regio gemiddeld dertig tot zeventig millimeter regen, terwijl er volgens het waterschap per week minimaal dertig tot veertig millimeter nodig is om de momenteel lage grondwaterstand aan te vullen. Het waterschap benadrukt richting inwoners van deze regio om zuinig aan te blijven doen met kraanwater.

Op de website www.vallei-veluwe.nl/watersparen staan de subsidieregels.

Wouter van Dijk