De bedoeling is dat daarmee de grondwaterstand in het gebied verbetert. ,,Want dát is op dit moment van groot algemeen belang'', zegt dijkgraaf Tanja Klip. ,,Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op creatieve en innovatieve ideeën van grondeigenaren en we hopen uiteraard dat veel eigenaren gebruik gaan maken van deze regeling.''