De vergunning betreft aanpassingen aan onder meer de betonmortelcentrale, de grondreinigingsinstallatie, de werkplaats en de grondbank. Ook wordt de verhoging van de stortplaats erin geregeld. De zogenoemde ontwerpbeschikking van de provincie over deze vergunning lag eind 2018/begin 2019 ter inzage. Naar nu blijkt was het ILT er verre van tevreden over. ,,De aanvraag en de huidige ontwerpbeschi...