Het is stil in het bos tussen Stroe en Kootwijk. De meeste vogels doen er inmiddels het zwijgen toe, zeker midden op deze warme dag. Plotseling klinkt hondengeblaf. Het geluid komt uit de richting van een open plek, waar een ven ligt: het Loofles.