Jannes Bijlsma

De afgelopen maanden werkte de gemeente Barneveld samen met een werkgroep van actief betrokken bewoners aan een plan om het Johannabos een lichter karakter te geven, zodat er nieuwe plantensoorten kunnen ontstaan. Op deze manier moet het bos in de 'oorspronkelijke staat' worden teruggebracht en het bosleven worden hersteld.

[ONGERUST] Onderdeel van het plan is het herstellen van een oude eikenwal met inheemse boomsoorten. Door middel van de markeringen op de bomen zouden gemeente en werkgroep een goed beeld krijgen van de sparrenbomen die zouden moeten wijken voor het realiseren van die wal. Veel bewoners, die alleen de markeringen zagen maar verder van niets wisten, raakten ongerust en Lokaal Belang wilde weten wat er aan de hand is.

,,Het markeren van de bomen, zonder uitleg te geven waarom we dit doen, is niet handig geweest", erkent het college van burgemeester en wethouders. ,,Dit leidde begrijpelijk tot enige commotie. En dat is iets wat we zeker niet willen. We hebben met de bewoners afgesproken dat we goed in contact staan. En dat doen we ook."

[TOEKOMSTBESTENDIG] Het plan voor het 'nieuwe' Johannabos met meer biodiversiteit werd vorige maand gepresenteerd tijdens een inloopavond in het Trefpunt in Voorthuizen. Sindsdien hebben er twee rondleidingen in het bos plaatsgevonden om uitleg over de nieuwe plannen te geven aan geïnteresseerden. Er werd onder meer uitgelegd dat er decennia geleden veel Canadese sparren in het Johannabos werden geplant voor de houtproductie, die de inheemse soorten min of meer verdrongen. Die productie is gestopt, waardoor de sparren bleven staan. De bedoeling is dat de inheemse soorten terugkomen. ,,Biodiversiteit brengt het bosleven terug", aldus het college, ,,en daarmee ook de natuurbeleving van de wandelaar. De afgelopen jaren is het Johannabos niet onderhouden. Om het toekomstbestendig te maken en de biodiversiteit te herstellen is onderhoud nodig."

Het plan is overigens nog niet definitief. Mocht uit de inloopavond en de rondleidingen 'steekhoudende argumenten' op tafel komen om het anders aan te pakken, dan kan het plan voor het Johannabos worden gewijzigd, schrijven b. en w..