Wouter van Dijk

Dat heeft het Barneveldse college van burgemeester en wethouders besloten. Het benodigde bedrag komt uit het zogeheten Ontwikkelingsfonds Platteland. Het plan voor een zwaluwtil is eerder dit jaar geopperd door bewoners van Kootwijk, tijdens een vergadering van belangenvereniging Kootwijk Vooruit. Met name huiszwaluwen en boerenzwaluwen hebben de laatste tijd moeite om in de omgeving van Kootwijk geschikte nestlocaties te vinden. Meer in het algemeen gaat het landelijk niet goed met de zwaluw. Sinds 1970 is het aantal huiszwaluwen in Nederland afgenomen met tachtig procent. Deels door een terugloop in het aantal insecten, deels ook omdat de vogels minder plekken voor nesten vinden en minder materiaal om die nesten te bouwen. Om in de omgeving van Kootwijk het tij te keren, is de zwaluwtil nu als alternatieve nestlocatie nodig, stelt de gemeente.

Los van het plan voor de til, is het de bedoeling dat er ook andere maatregelen worden getroffen om de leefomgeving voor de zwaluw in en rondom Kootwijk te verbeteren. Zo zijn er plannen voor bloemrijke akkerranden en modderpoelen, zodat er meer nestmateriaal ontstaat, en zijn inwoners bezig met het realiseren van kunstnestjes en het aanleggen van modderpoelen in hun tuin.