Wouter van Dijk

,,Nu meteen doorpakken levert winst op voor het milieu en voor omwonenden én levert wellicht ruimte op voor andere ontwikkelingen.'' Dat zegt Bernhard Oosting van de federatie. Begin deze maand maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat de maximumsnelheid op dit tracé vanaf 1 oktober wordt teruggebracht van 130 naar 120 kilometer per uur. Dit als een direct gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State, eind mei. Uitstoot van stikstof vlakbij natuurgebieden is een probleem, daarom wordt de verhoogde snelheid, ingevoerd in februari 2016, teruggedraaid.

[STERK SIGNAAL] ,,Pak nu meteen door en zet de maximumsnelheid op dit stuk vast op 100 kilometer per uur'', stelt Oosting. ,,Het is in eerdere studies bewezen dat de mate van uitstoot van auto's exponentieel toeneemt boven een snelheid van 90 kilometer per uur, puur door het brandstofverbruik.'' Oosting wil hierover in contact treden met de gemeenten Barneveld en Apeldoorn, met natuur- en milieuorganisaties en met bewonersgroepen. ,,Zodat we een sterk signaal richting de Rijksoverheid kunnen maken.''

Volgens Oosting zou een lagere snelheid op de snelweg ook zorgen voor een ,,rustiger verkeersbeeld'', vooral bij in- en uitvoegstroken. ,,En doordat je de uitstoot van stikstof in één klap flink verlaagt, zou dat misschien ruimte kunnen opleveren voor andere projecten, gezien de actuele discussie hierover.''

[BETERE LEEFOMGEVING] In de gemeenteraad van Apeldoorn staat het onderwerp aankomende donderdag op de agenda. Raadslid Hessel Dooper (CDA) pleit voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op het Apeldoornse gedeelte. ,,Dat zou een betere leefomgeving voor onze inwoners betekenen en de uitstoot van stikstof drastisch verminderen, met zo'n 30 tot 35 procent.'' Ook de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren pleitten hier eerder voor. Dooper: ,,Destijds, toen bekend werd dat de snelheid omhoog ging van 120 naar 130, leverde dat bij ons gefronste wenkbrauwen op. Uiteraard maken wij ons vooral druk om het deel bij Apeldoorn, maar het is ook logisch om te voorkomen dat de maximumsnelheid op de weg om de vijf kilometer verandert.''

[GEEN STANDPUNT] Daan de Vries, partijgenoot van Dooper in Barneveld, stelt dat de Barneveldse CDA-fractie hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. ,,Al ben ik wel geïnteresseerd in de discussie hierover, dus we gaan dit zeker volgen.''