Wouter van Dijk

,,We testen die methode dit jaar op enkele verschillende plekken in de gemeente, zodat we volgend jaar kunnen beoordelen of dit goed werkt of niet'', zegt gemeentewoordvoerder Margreet van den Broek. ,,We houden in de gaten of de planten op die plek zijn afgestorven of in ieder niet zijn uitgebreid.''

De methode wordt al enige tijd gehanteerd door het waterschap en vooral toegepast op plekken waar de plant in de directe buurt van water groeit. Op die plekken kan bestrijding met chemische middelen niet. Bij de aanpak met heet water wordt de duizendknoop bestreden door de plant net boven de wortelhals te injecteren met heet water. ,,We houden onze resultaten en die van het waterschap nauwgezet in de gaten.''

[125 PLEKKEN] De duizendknoop zorgt al enige jaren voor overlast, al is het aantal meldingen van locaties dit jaar redelijk stabiel vergeleken met vorig jaar. ,,Er is dus momenteel geen explosieve groei, maar de bestrijding blijft wel van belang. We kennen nu ongeveer honderd plekken in de gemeente waar de plant groeit en waar we in actie komen'', zegt Van den Broek. Dat zijn op dit moment met name locaties in Barneveld-Noord, Terschuur en De Glind. Op de plekken die bij de gemeente bekend zijn en de locaties die inwoners melden, gaat een bestrijdingsbedrijf de komende tijd aan de slag. Waar dat kan en er geen schade is voor planten in de omgeving, worden sinds een jaar chemische bestrijdingsmiddelen ingezet via verneveling. Op andere plekken worden stengels van de plant afgeknipt tot aan de grond, waarna bestrijdingsmiddel wordt aangebracht in de holle stengel.

[AGRESSIEF] De duizendknoop is een agressieve plant. De wortels van de plant kunnen grote schade veroorzaken aan funderingen, riolering, wegen, leidingen en kabels. Bovendien verdringt de plant inheemse plantensoorten. Eerder dit jaar meldde het Geldersch Landschap in toenemende mate last te hebben van de duizendknoop, met name op landgoed De Schaffelaar in Barneveld.

Inwoners die de duizendknoop in hun tuin aantreffen, doen er goed aan de plant af te knippen en het afval in de grijze container te gooien, niet in de groene. ,,Restafval wordt verbrand. Door de plantresten in de grijze kliko te gooien, verkleinen we de kans op verdere uitbreiding.'' Meldingen van openbare locaties waar de woekerplant te vinden is, kunnen doorgegeven worden via de website van de gemeente of via telefoonnummer 14 0342.