Zestien jaar werkte hij als tolk voor de NAVO-troepen. ,,Elke dag, elke minuut, elke seconde kon je laatste zijn. Het was een uitzonderlijk gevaarlijke job. Wij werden door de Talibanstrijders, maar óók door veel gewone Afghanen beschouwd als de eyes of the enemy, de ogen van de vijand. Ook al waren het feitelijk vaak de Nederlanders en de Duitsers, in het dagelijks spraakgebruik van Afghanen w...