Sinds de jaarwisseling is neef Henk Vink nog de enige operationeel directeur van het familiebedrijf dat eind jaren twintig door hun beider grootvader werd opgericht. Rob zit niet meer in de dagelijkse leiding, al blijft hij als statutair directeur en aandeelhouder wel aan het concern verbonden. ,,De dagelijkse beslommeringen kan ik nu zoveel mogelijk achter mij laten”, zegt hij. ,,Een aantal pr...