Een speciaal dankwoord ging uit van burgemeester Van Dijk aan de partners van de brandweerlieden, omdat hun mannen elke keer weer het thuisfront verlaten voor een oproep.