Gerrie en Cees zagen elkaar tijdens een uitstapje van de meisjesvereniging en de jongelingsvereniging van de Hervormde Gemeente Voorthuizen. Eigenlijk woonden ze altijd al vlak bij elkaar in Voorthuizen, waar ze beiden zijn geboren, Gerrie aan de Zeumerseweg, Cees aan de Woudweg.