Eerder zette Miranda al haar beste beentje voor door drie keer de marathon van New York en in Berlijn te lopen en mee te doen aan de Iron Man, een halve triatlon in Frankrijk.