Freek Wolff

[Zijn Franse naam heeft te maken met de Hugenotentijd. In het verre verleden stamt zijn familie uit Noord-Frankrijk.]
,,Die Hugenoten zeggen me niks, al ben ik wel christelijk opgevoed. We gingen één keer in de week naar de kerk en ik ging naar catechisatie. Zoals de meesten dat ervaarden, vond ik dat ook niet leuk. Het had mijn interesse niet. Ik persoonlijk kan me niet voorstellen dat daarboven Iemand is die op mij neerkijkt. Aan de andere kant zal er wel 'iets' bestaan wat het leven ergens stuurt.''

[Hoe kijk je aan tegen de Bijbel?]
,,Dat boek is in zoveel honderden jaren ontstaan. In het begin was er niemand die kon schrijven en toch hebben we een boek. Dat werd in al die jaren herschreven. Ik kan me niet voorstellen dat er 2000 jaar geleden iemand is begonnen met het schrijven van de Bijbel.''

[Waarom denk je dat er toch veel mensen waarde hechten aan dat boek?]
,,De mensen zijn daarmee opgevoed van generatie op generatie. In Barneveld en omstreken heb je dat ook heel sterk, van ouders op kinderen. Je wordt ermee grootgebracht. Ik was zeventien toen ik de deur uitging voor een opleiding bij de marechaussee. Dan kom je in een heel andere wereld terecht. Waar het verhaal precies gestopt is, weet ik niet precies, maar ik had geen behoefte meer aan het geloof. Dat is door mijn werk uiteindelijk een beetje versterkt.''

[Je mist geen christelijke levensovertuiging bij je werk?]
,,Nee, daar heb ik het niet bij nodig. Als ik met een probleem zit, loop ik naar mijn chef en dan overleg ik dat. Dan komt daar hoop ik een goede oplossing voor.''

[Een persoonlijke goddelijkheid is voor jou te vaag?]
,,Ja. Ik kan me niks voorstellen bij gebed. Mensen zullen daar wellicht iets van meekrijgen, maar ik heb het niet. Het leven zal best ergens gestuurd worden, maar niet zodanig dat ik daar een Persoon aan kan koppelen. Ik ben er misschien te nuchter voor.''

[En hoe sta je dan in het hier en nu?]
,,In ons werk en bij je thuis gebeuren veel dingen die je wel bezighouden natuurlijk. Zo hebben mijn vrouw en ik een kind verloren van vijf maanden. Dan denk ik: als er werkelijk Iemand 'boven' had gezeten, was dit niet gebeurd. Daardoor heb ik me ook ernstig tegen het geloof afgezet. Aan de ene kant denk ik dus dat 'iets' deze wereld stuurt, maar aan de andere kant kan ik daarom niet in een God geloven. Dat is voor mij een hele grote tweestrijd.''

[Een hele grote waaromvraag?]
,,Het is lang geleden gebeurd, maar op dat soort vragen krijg je nooit een antwoord.''

[Kun je je iets voorstellen bij christenen als de bekende Corrie ten Boom? Zij kon de beul van haar familieleden vergeven dat hij ze in een concentratiekamp had vermoord.]
,,Dat vind ik wel heel wat en kan ik me zeker niet voorstellen. Onlangs zag je nog die jongen in het nieuws die in de Verenigde Staten al die mensen in de kerk neerschoot. Daar zag ik ook dat ze vanuit het geloof die jongen vergaven wat hij had gedaan. Dan denk ik: hoezo? Hij schoot die mensen doelbewust dood. Dat kan ik me dan echt niet voorstellen en dat heeft ook veel te maken met mijn werk.''

[Het is heel begrijpelijk dat je in zo'n situatie woede-en wraakgevoelens krijgt, maar wat moet je daar dan mee?]
,,Dat weet ik niet. Vermoedelijk lost ieder mens dat op zijn manier op. En christenen vergeven, dat kan. Maar we horen in mijn vak af en toe uit christelijke hoek dat zulk soort dingen Gods wil zijn. Hoezo is dat Gods wil? Ik vind dat heel lastig.''

[Hoe kijk je naar de goede en kwade kanten van mensen?]
,,De goede kant zie ik bij die jongen die om zich heen schoot op mensen absoluut niet. Die heeft maar één slechte kant en dat is moorden.''

[Hoe komt dat?]
,,Ik denk dat dit met heel veel factoren te maken heeft. Van buitenaf, van binnenuit misschien. Het begint vaak al in de thuissituatie. Als je als kind alleen maar geweld hebt meegemaakt van je vader of je broers, gaat je dat vormen. Dan kan ik me voorstellen dat ze willen laten zien wie er de baas is in een andere situatie. Dan kom je in een cirkel terecht waar je alleen niet meer uitkomt. Daar heb je hulp bij nodig.''

[Dan heeft je christelijke opvoeding toch zin gehad, want je bent nog aardig terechtgekomen...]
,,Dat is absoluut waar. Ik weet ook zeker dat ik dat in mijn rugzak meedraag, maar op enig moment heb ik afstand genomen van het geloof. Maar ik ben geen koele kikker hoor. Je moet wel betrokken zijn. Dat heb ik vanuit mijn opvoeding meegekregen.''

[Draait het om de liefde?]
,,Zo zou ik het niet willen zeggen. Ook binnen de liefde heb je veel slechte momenten. Hoe vaak gebeurt het niet in een huiselijke situatie dat er geweld aan te pas komt? De kranten staan er vol van. Ergens gaat het verkeerd. Dat zijn vragen die je aan de mensen zelf moet stellen. Ik denk dat er dan tussen personen negativiteit groeit. Wat in het begin heel harmonieus was, maar uiteindelijk om wat voor reden ook uit elkaar is gegroeid.''

[Je bent getrouwd. Hoe hou je dat goed?]
,,Een stukje rust rond het gezin. Je moet elkaar ook vrijlaten, zodat je dingen kunt doen die je zelf leuk vindt. Daarna kom je weer bij elkaar en heeft iedereen zijn eigen verhaal. Maar bij ons knettert het ook af en toe, maar ik zou haast zeggen: waar niet? Dan probeer je daar weer uit te komen. Dat is de kunst. Alleen het gesprek met elkaar kan daartoe leiden.''

[Zijn de mensen de laatste jaren minder tolerant geworden?]
,,Dat zeker. Ze accepteren van elkaar steeds minder! De oorsprong ligt volgens mij al in het regeringsbeleid: ieder voor zich. Het individualisme speelt in mijn beleving mee. 'Wat heb ik nu met jou te maken?' zeggen ze.''

[Maar de laatste jaren is de gevleugelde term: participatie.]
,,Sinds twee jaar willen ze dat invoeren. Het zou heel goed kunnen dat dit een reactie is op dat het niet goed gaat. Kijk maar om je heen, in je buurt. Wie loopt er nog bij zijn eigen buurvrouw naar binnen? Maar je kunt het niet individueel doen, dat ga je nooit redden. Ik heb legio voorbeelden van schuttingen die verkeerd staan, waardoor ruzie ontstaat. Dan denk ik: jongens, wees een grote vent en ga met elkaar om de tafel zitten. Probeer daar dan op een volwassen manier uit te komen. Leg de feiten op tafel en kom tot een compromis. Hoe eenvoudig kan het zijn? En toch lukt het vaak niet. Door frustratie of desinteresse.''

[Je hoort en leest steeds vaker dat mensen slecht in hun vel zitten.]
,,Wij als politie komen steeds meer in aanraking met mensen die psychische problemen hebben. Dan wordt heel netjes gezegd dat die personen verward zijn. Maar waarom vliegt het aantal zelfdodingen de laatste jaren zo gigantisch omhoog? Niet omdat de mensen het allemaal zo prima hebben. Maar ik kan het mezelf niet voorstellen. Waarom ga je jezelf van het leven beroven?''

[Ze zijn blijkbaar wanhopig...]
,,Ja, ze vinden hun weg niet meer in de maatschappij. Ze zijn soms van hulpverlening naar hulpverlening gegaan. Ik kan me wel voorstellen dat sociaal zwakkeren dan op een nulpunt komen, maar toch niet dat ze daar onder komen en de daad echt doen. Want onze maatschappij is wel zo georganiseerd dat je ook dan weer ergens terechtkunt.''

[Die intolerantie van mensen, hoe moeilijk is het om daar nog op een professionele manier op te reageren?]
,,Daar wapen je jezelf tegen. Ik probeer rustig te blijven en in contact te komen met die persoon, al lukt dat niet altijd. Je kunt er met de botte bijl in gaan, maar dat heeft een averechtse werking. Ik kan me wel voorstellen dat mensen tegen een uniform verschrikkelijk ageren, omdat we het verlengstuk zijn van de overheid. En die verzint allerlei regeltjes en maatregelen waar wij als burger maar naar moeten leven. Maar de politie moet ze handhaven. De boetes zijn een voorbeeld. We voeren het beleid uit en dat is onze taak. Daar ben ik misschien heel rechtlijnig in, dat heb ik ook van de opleiding meegekregen. Uiteraard gebeurt het weleens dat je 's avonds nog eens nadenkt waarom je iets moest doen waar je eigenlijk niet zo achter stond. Dat is weleens lastig.''

[En als je een crimineel oppakt en de rechter deelt een straf uit die je niet in verhouding vindt staan tot de daad?]
,,Dat is een lastige, want je komt dicht bij jezelf. Je steekt er veel tijd in om iemand achter de tralies te krijgen. Desondanks ondermijnt dat niet mijn motivatie voor mijn vak. Want ik kan daar geen invloed op uitoefenen. Ik denk dat de officier van justitie wel alle informatie op tafel heeft. Ik neem de uitspraak voor kennisgeving aan en baal er misschien twee tellen van, maar ik heb er geen slapeloze nachten van. Wel zou ik weleens beter willen horen waarom sommige straffen uitgedeeld worden.''

[Zou je op zondag je gras maaien?]
,,Nee. Ik houd rekening met de mensen die om mij heen wonen. Mijn buurman is dominee, maar ik vind het sowieso niet gepast om dat te doen. Het is een stukje respect naar anderen. Dat politiemensen op zondag werken is inherent aan de functie. Maar ik ga op zondag niet de heg knippen, als dat ook op zaterdag kan.''

[Help je elkaar in de buurt?]
,,In het oosten van het land noemen ze dat noaberhulp. Dat is belangrijk, want je kunt nog eens op elkaar terugvallen. Ik hoef niet vijf keer in de week op de koffie, maar zo nu en dan een biertje bij elkaar drinken is goed. En als ik en de dominee onze werkkleding uittrekken, zijn we allebei mannen van vlees en bloed. Ieder het zijne. Bovendien is een dominee eigenlijk ook een beetje een sociaal werker.''

[Hoe kijk je naar allochtoon-autochtoon en de Islam?]
,,Elders zijn in ons land en daarbuiten heel veel toestanden, maar als ik zie hoe wij in Barneveld hiermee omgaan, dan mogen we helemaal niet klagen. Ik vind het belangrijk dat we het contact goed houden. Vraag het in jongerencentrum Villa 29. De jeugd en wijzelf zijn bereid om te luisteren. Onlangs werden mijn vrouw en ik nog uitgenodigd om naar de moskee te komen. We zijn er hartstikke vriendelijk ontvangen en we hebben overal over gesproken. Ook over I.S. De teneur is daar ook: wat I.S. doet, dat kan niet. Wel zou ik vanuit islamitische hoek graag nóg duidelijker horen dat ze dit afkeuren.''

[Als politieagent moet je soms enorm slecht nieuws gaan vertellen. Helpt het dan iets dat je zelf een kind hebt verloren?]
,,Ik heb mijn eigen ervaring daar weleens bij gebruikt. Dat ging om een jongen die met zijn motor was verongelukt. Ik kon zeggen dat ik voelde wat de pijn is bij dat verlies. Dan krijg je ineens een heel ander gesprek. Dat doe je niet te pas en te onpas, maar je kon hier merken dat het wel iets hielp. Dan zit er niet een diender die alleen een vreselijke boodschap komt brengen. Ik ging er met een heel goed gevoel weg, al zijn dat natuurlijk niet de leukste gesprekken. Maar het hoort ook bij het leven.''

[Wat is in het algemeen je morele doel?]
,,Hulpverlening naar de burgerij. Ik kom net bij een vrouw vandaan bij wie was ingebroken. Ze zat er behoorlijk mee. Toen heb ik daar een tijd zitten praten, omdat ze haar Barneveldse ei kwijt wilde. Ze voelde zich niet altijd veilig. Dan blijf ik daar geen uren zitten, maar ik vind het je taak daar even een luisterend oor te bieden.''

[Bij de politie is nogal wat gaande in verband met de reorganisatie...]
,,Ik sta honderd procent achter de protesten, maar ik doe er zelf niet aan mee. Dat heeft ook te maken met mijn opvoeding. Je moet werken voor je centen en ik heb het goed. Ik heb geen invloed op die reorganisatie. Maar de politie is in het algemeen niet het meest makkelijke volk (lacht). Iedereen wil zijn zegje doen.''