Door Freek Wolff

Ik bel aan bij een vrijstaande 29woning aan een doodlopend 29straatje. Fleddérus doet zelf open en meteen gaat het gesprek over het fraaie 'chateau' dat aan de achterzijde van zijn perceel grenst. Als buurman maakte hij bezwaar, omdat hij vindt dat zo'n pompeus pand meer de ruimte moet hebben en beter tot zijn recht komt op een landgoed. Daarna legde Fledderus zich neer bij het feit dat zijn bezwaar niet gegrond werd verklaard. ,,Zo kan zoiets gaan, dat weet ik natuurlijk als geen ander.''

Fleddérus zegt dat hij snel contact op zal nemen met de familie van Wilke Dekker. De burgemeester van Renswoude en voormalig wethouder in Ede kreeg onlangs namelijk een zware hersenbloeding. Hij waardeert zijn partijgenoot vanwege zijn openheid. ,,Wilke had geen verhalen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. In het openbaar bestuur moet je de dingen kunnen verantwoorden. Ook al zijn mensen het niet met je eens, je moet het uit kunnen leggen.''

Ziekte en de betrekkelijkheid van het leven, Fleddérus is zich ervan bewust. ,,Dat is de eigenaardigheid: je wordt ouder, terwijl je niet oud wilt zijn. De laatste tijd word ik met dat feit geconfronteerd doordat je goede vrienden kwijtraakt. Dan krab je je achter de oren en vraag je je af: hoe zit dat? Dat realiseer ik me nu des te meer. Het leven is eindig, maar ik ga daar niet over tobben, al is het natuurlijk lastig als je niet gezond bent.''

Paulus spreekt in de bijbel over een atleet die de eindstreep moet behalen. Dat zal u als sportliefhebber aanspreken...
,,In de bijbel staat nergens dat je niet mag sporten en elders kun je opmaken dat het goed is om gezond te leven. Je conditie op peil houden dus. Iedereen op zijn eigen niveau. Het dopingverhaal vind ik oneerlijke concurrentie. Beter is om bijvoorbeeld twee stoffen te legaliseren en de rest strafbaar te stellen.''

Maar dat hardlopen en die eindstreep wordt vermoedelijk als metafoor gebruikt...
,,Ja, dat begrijp ik. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik geloof heel duidelijk in een hiernamaals, al wil dat niet zeggen dat ik graag dood wil. Ik heb een heel aangenaam leven en wil wel honderd worden. Maar als de rest om je heen wegvalt, is dat niet aangenaam. Mensen zijn uitermate belangrijk voor me. Ik ken een paar vrienden al vanaf de hbs. Je hebt samen veel meegemaakt. Dat bindt.''

Allard is een geboren en getogen Amsterdammer en woonde tot zijn eenentwintigste in de 29Watergraafsmeer, vlakbij Ajax. ,,Maar ik heb niet veel meer met het betaald voetbal. Het is te commercieel geworden en de beloningen lopen uit de pas met de prestaties.'' Voetbal, volleybal, basketbal, honkbal, skiën en tennis, Fleddérus geniet van alle sporten. Daarom werkte hij graag mee in de organisatie van het sportgala. ,,Dat is een zachte dood gestorven, door gebrek aan sponsorgelden en gebrek aan belangstelling.'' Nu zet hij zich als vrijwilliger in voor stichting Topvolleybal Barneveld, voor grote prestaties bij SSS. Maar ook voor de kantine die in Voorthuizen gebruikt wordt door korfballers en volleyballers. Bovendien is hij lid van de Raad van Toezicht bij museum Nairac. ,,Het is helemaal niet verkeerd om dat te doen.''

 

In de politiek heeft u zich hard gemaakt voor kunstgrasvelden bij de accommodaties. Hoe kwam u daar überhaupt terecht en hoe kijkt u erop terug?
,,Ik had in een schoolbestuur gezeten en maakte twee periodes in de kerkenraad mee. Bovendien was ik jeugdleider bij VVOP. Ik werd gevraagd voor het bestuur van de CDA. Daar ben ik ook voorzitter geweest, maar toen ze me vroegen om mee te doen in de gemeenteraad, had ik daar niet meteen oren naar. Ik ben toch fractievoorzitter geweest en daarna wethouder. In het bedrijfsleven neem je besluiten en daarna geen gezeur. Maar de gemeente is een soort koe. Die kauwt de zaak, gaat herkauwen en doet dat daarna nog een keer. Dat vind ik niet dé methode. Maar zo steekt de democratie in elkaar. Ik kreeg er meer begrip voor toen ik zelf meedeed. Iedereen moet z'n zegje doen.''

De jaren vóór de politiek werkte u bij Alpuro, een groot veevoederbedrijf met een kalverslachterij. Hoe kon u - ethisch gezien - als dierenarts deelnemen aan die bio-industrie?
,,Dat woord heeft een negatieve klank. Ik noem het liever intensieve veehouderij. Iedereen wil een aantrekkelijke prijs voor zijn eten hebben, al wil dat niet zeggen dat je daarom de dieren moet mishandelen. Maar dat is een grote misvatting. De suggestie dat boeren dat doen, werp ik ver van me. Hoe het destijds ging, was de normale gang van zaken en dat ging volgens de regels. Door kennis is er de laatste vijftien jaar veel veranderd. Er is kippenuitloop, kalveren in groepshuisvesting en varkens die meer ruimte hebben en op stro liggen. Maar soms is het middel erger dan de kwaal, zoals kannibalisme bij varkens als ze bij elkaar lopen. Maar er zijn altijd mensen die vinden dat dieren te weinig ruimte krijgen. Het zij zo. De dieren zijn individueel op die manier heel goed te controleren. Het heeft plus- en minpunten. Maar het gemeste kalf wordt ook in de bijbel genoemd. Daar is niets mis mee.''

Maar we hebben als mensen toch wel een verantwoording voor Gods schepping?
,,Ja, maar ik ben in mijn hele carrière nooit boeren tegen gekomen die hun dieren willens en wetens mishandelden. Maar overal in dit systeem gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Daar zijn instanties voor die kijken of de wetten worden gehandhaafd. Wel heb ik mijn vraagtekens bij die megastallen. Dat heeft niet mijn voorkeur, want als daar iets gebeurt, zijn de rapen gaar. Maar boeren worden hier door omstandigheden toe gedwongen.''

Begint deze kwestie niet bij de consument?
,,Dat is een merkwaardig fenomeen ja. We genieten van de welvaart, maar als iets een dubbeltje goedkoper is, pakken we dat. Volgens mij ook de mensen die vooraf beamen dat het zo goed is om eco en biologische producten te kopen. En de reguliere producten zijn ook goedgekeurd.''

Hoe ziet u in dat licht de plofkip dan?
,,Die ken ik niet. Wel vleeskuikens. Die hebben een genetische aanleg om snel te groeien, met een gunstige omzetting in vlees. De media hebben hier een grote vinger in de pap. Ze laten een plaatje zien, maar dat is niet het algemene beeld.''

En het enorme gebruik van antibiotica bij dieren?
,,Ja, dat baart me wel zorgen. Het is een verhaal van alle tijden. Als je dat ongecontroleerd gebruikt om de problemen te camoufleren, is dat fout. Het kan tot resistentie leiden en als de mensen daar last van krijgen...wat dan? Maar afschaffen van antibiotica is ook fout. De moet een selectie maken wat kan en wat niet kan.''

Iets anders. Bent u betrokken in de wijk waarin u woont?
,,Ik doe mee aan het bloemencorso in de wijk Molenveen, al is er dit jaar gebrek aan belangstelling. Gezellig op zo'n dag met elkaar praten.''

Bloemen, natuur...ziet u daar ook Gods schepping?
,,In de tuin vertelt mijn vrouw wat ik moet wieden en wat niet (lacht). Maar in de natuur zie ik duidelijk Gods hand. Het CDA hamert op rentmeesterschap. Ik ben erg voor recycling.''

Als u moest emigreren, welk land zou dat worden?
,,Frankrijk. Naar de Alpen in de Haute Savoie. Lekker wandelen. Het is een gemoedelijk land. Ik kom wel uit de stad, maar woon liever op het platteland.''

Wat kan de kerk betekenen in de samenleving?
,,Ik ben actief lid van de gereformeerde kerk (PKN). Ja, de kerk heeft een functie, al wordt dat niet meer door iedereen zo gezien. Mensen hebben er geen goed gevoel meer bij en zo krijg je secularisatie. Vroeger werd in de kerk weleens hel en verdoemenis gepreekt, maar het is goed dat dit niet meer gebeurt. Wel preken over omzien naar elkaar, zoals Jezus ons dat leerde. De ander liefhebben zoals jezelf. Zo'n uitstraling van de kerk is een goede zaak. Maar of mensen die niet naar de kerk gaan, niet geloven...daar heb ik geen idee van. Veel mensen kunnen ook zonder kerk goed uit de voeten. Bij veel welvaart hebben kerken het lastiger dan in tijden van nood.''

Heeft u het gevoel dat u aan iemand verantwoording af moet leggen?
,,Ja, daar ben ik van overtuigd. Je komt aan het eind van je leven voor God te staan. Wat is anders de zin van het leven? Als dat niet zo is, heb ik me ernstig vergist.''

'Alles is onderhevig aan tijd en toeval' zegt Prediker. Mee eens?
,,Niet met toeval. 'Alles heeft zijn tijd' heeft Prediker gezegd. Dat zijn wijze woorden. En over ijdelheid: hoogmoed komt voor de val. Wees maar bescheiden. Je hoeft je niet op de borst te kloppen zoals de Schriftgeleerden.''

Met wie zou u iets willen drinken: Jezus, Boeddha of Mohammed?
,,Toch Jezus. Om zijn wijsheid en zachtmoedigheid te ervaren. Van aangezicht tot aangezicht. Maar ik denk dat dit geen enkele verrassing zal zijn, want je kent Hem vanuit de geschriften.''

Wat is de grootste bedreiging van de mensheid?
,,Kijk om je heen. We zijn druk bezig onszelf te vernietigen. West-Europa lijkt rustig, maar agressie is de mens eigen. We zijn van nature geneigd tot alle kwaad, staat er in de Bijbel. Maar die zegt ook: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Je kunt een keuze maken. Net als je houden aan de maximum snelheid in de auto.''

Twitter of WhatsApp?
,,Allebei niet. Ik gebruik dat niet en weet ook niet hoe dat moet. Ik denk dat de social media een negatief effect hebben op de samenleving. Ik vind het eerder vallen in een asociale categorie. Het houdt ons af van normaal contact. Ik ontmoet of bel iemand liever.''