Door Freek Wolff

Thuis hangen drie fraai ingelijste pagina's aan de wand uit een Bijbel van het jaar 1500. ,,Dit is Mozes en dat is David. Mijn vader had veel antiek'', legt Ilona uit. Ze werd geboren in het Zeeuwse Krabbendijke in het gezin van de familie Looijen met acht kinderen. Haar ouders hadden een aantal drogisterijen en ook Ilona voelde zich thuis achter de toonbank.
,,Ik kreeg op mijn vijftiende al verkering met Peter. Ook hij kwam uit een gezin met acht kinderen en ook hij ging naar de Gereformeerde Gemeente. Naar de kerk gaan, hoorde er gewoon bij'', legt Ilona uit.
Ze weegt zorgvuldig haar woorden om te omschrijven hoe ze nu kijkt naar het geloof van haar ouders. ,,Mijn moeder is een echte bidder. Dat deed ze steeds voor haar kinderen en ik ben ervan overtuigd dat dit heeft meegewerkt aan wie ik nu geestelijk gezien ben. Maar ik had in die tijd geen levende relatie met God.''

Peter en Ilona trouwden al op 23- en 19-jarige leeftijd. Toen Peter na de heao kon gaan werken bij de firma Baan sloeg hij dat niet af en verhuisde het echtpaar naar Barneveld. Qua kerk werd als vanzelf de Gereformeerde Gemeente in Kootwijkerbroek het honk. ,,We konden daar moeilijk aansluiting vinden met andere kerkgangers. We waren er tien jaar lang en ik kende de meeste mensen alleen nog maar van gezicht.''

De Paauwes kregen vier kinderen: Arnoud, Roos, Thom en Eva Maria. Maar na een aantal jaren kwam hun huwelijk in zwaar weer terecht. De noodkreet van Ilona om Gods hulp had diezelfde dag effect op Peter toen hij terug kwam uit de kerk. ,,Hij was erg geraakt door het Woord. Toen er ook nog iemand overleed, vroeg hij zich af waar hij voor leefde en ging hij veel lezen om te onderzoeken wie God echt is. Vanaf die tijd veranderde hij compleet en werd hij een liefdevolle echtgenoot en vader.''

Ilona zag haar man vier jaar lang worstelen om God ten diepste te kennen. Het doet haar denken aan twee bekende boeken van John Bunyan: De Christenreis en De Christinnenreis. ,,We leefden altijd met het idee dat je geen zekerheid kunt hebben. Maar op het moment dat je tot bekering komt en het geloof zo levend wordt, lijkt het wel of alles wat je geleerd hebt ineens op z'n plek valt.''

Op zoek naar de zekerheid van geloof, kreeg Peter van iemand het boek 'Brieven uit de hel' van de schrijver C.S. Lewis. Dat zette hem op het spoor van nog veel meer boeken in een evangelische boekhandel. Die nam het stel mee op een vakantie naar Frankrijk. ,,Toen begon het geloof te ontwaken en ontdekte Peter dat er nog veel meer was. Thuisgekomen belandden we een keer in de hervormde kerk, omdat we met een lege benzinetank stonden. Daar werd Jezus zo duidelijk verkondigd. We gingen daar de middagdiensten bezoeken.''

Vervolgens spraken advertenties aan die evangeliegemeente Het Kruispunt plaatste over bijbelstudies, met de opvallende tekst 'Kerk van de toekomst gebouwd op eeuwenoude fundamenten'. ,,Daar kwam Peter zó enthousiast van thuis dat ik voelde dat ik mee moest, al was ik nog wat huiverig. Dat sprak me ook ontzettend aan. Bij de derde bijeenkomst heb ik de hele dienst gehuild. Je kunt naar de kerk gaan, maar daarmee ken je God nog niet. Daarna is er zoveel veranderd. Ik heb echt ervaren dat God sprak en wilde erover vertellen, het geloof kwam tot leven. Na je bekering raak je zo vol van blijdschap en liefde.''

Maar je ging toch altijd al naar een kerk?
Ilona zucht en zoekt naar woorden. ,,In onze vorige kerk ervaarde ik niet dat ik werd bevestigd in m'n nieuw gevonden geloof. Ik ontmoette mensen die mij vertelden dat je eerst door een heel proces van ellende moet gaat, voordat je Hem kunt ervaren als redder en verlosser. Maar de redding en zekerheid kun je in één keer hebben. De Heilige Geest kan die zekerheid niet verloochenen. Dan leer je God steeds beter kennen.''

Sommigen zullen zeggen dat je zonde op die manier makkelijk wegpoetst.
,,Ik ben echt geen heilig boontje geweest, maar ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik heb ervaren dat Zijn bloed ook voor mij heeft gevloeid en dat Hij daarmee de zonde wegnam. En de vrijheid die daaruit ontstaat, ervaar ik zó sterk! Ik weet nog heel goed dat we de eerste keer naar Het Kruispunt gingen, zonder hoed. Peter was nog zoekende en we luisterden naar Elia die zich voor God verborg en uit die woestijn moest komen. Hij zat naast me te huilen en was zo geraakt. We zijn toen opgevangen en kregen gesprekken.''

Met als gevolg dat je je liet dopen?
,,In studies daarover sprak God heel duidelijk over een doop van geloof. Als teken en start van een nieuw leven. Dan weet je dat veel kerken niet bij je passen. Toch komen de gereformeerde gemeente en een evangelische gemeente ten diepste vlak bij elkaar. Net als een hoefijzer, waar de uiteinden elkaar bijna raken, maar dat zal toch nooit gebeuren. Waar die twee heel dicht bij elkaar zitten is het ontzag voor God. Dat is heel waardevol. Zijn grootheid is het begin van alles. Maar zijn liefde en genade mogen niet ontbreken. Dat moet je uit gaan delen, het mag niet blijven steken in uiterlijkheden. Je bent niet van de wereld, maar je staat er wel in. Je kunt als christen het verschil maken. Maar ik veroordeel niemand, dat deed Jezus ook niet. Hij wil er echt voor iedereen zijn.''

Ervaarde je het nieuwe geloof als een 'warm bad'?
,,Ja. De liefde van God werd voelbaar. Je privéleven verandert en je verliest ook vrienden. Maar de keuze voor een geloofsdoop maak je met God en dat gaat boven alles. Hij komt op de eerste plaats.''

Toen ging het allemaal heel snel, niet?
,,Na drie jaar werd Peter oudste in Het Kruispunt en ging hij ook spreken, met als doel om een eigen gemeente te stichten. We ervoeren sterk dat dit in Barneveld moest zijn. De naam Doorbrekers is gebaseerd op Micha 2, vers 12 en 13. Daar staat dat er mensen bijeen gebracht worden in het midden van de wei. Dat het er zal gonzen van de mensen. De Doorbreker trekt voor hen op, door de poort naar buiten. De Heer gaat dus aan de spits. Peter wilde een naam die iets zegt over de mensen, wat ze doen en wat alle facetten van het leven raakt: huwelijk, dagelijks leven en het Koningrijk van God. Het is een krachtig woord. Hij is onze Doorbreker en wij volgen Hem.''

Maar dat werd dus de eenentwintigste kerk in Barneveld (en in Amersfoort). Was dat nodig?
,,Als God je roept, gebeurt er iets. Je kunt niet anders. We kunnen aan mensen plukken, maar dat gaat niet werken. In geloof ga je ervoor. Het zal er gonzen van mensen en je ziet het gebeuren. We ervaren ook duidelijk samen een roeping. We zijn één om de heerlijkheid van God te verkondigen. Zo'n tweeduizend mensen bezoeken onze samenkomsten.''

Wat doen DoorBrekers?
,,Het Woord verkondigen en hem aanbidden met een band. Dat blijft de hele week in je hoofd hangen. En het is toepasbaar in je dagelijkse, persoonlijke leven, ook in moeilijke situaties. Doordeweeks kunnen mensen terecht bij @Homes, ook in andere plaatsen, van Veenendaal tot Duiven en van Ede tot Woudenberg. Daar zijn onze home-leiders als eerste aanspreekpunt voor de zorg om mensen. Op die manier zijn mensen onderling verbonden. Ze komen daar bij elkaar om te delen, te bidden en te bemoedigen.''

Hoe is DoorBrekers opgezet?
,,De gemeente heeft een leidersteam voor de dagelijkse leiding van de gemeente. Dit team bestaat naast Peter en mij uit drie andere personen. Dit team stuurt de vaste staf (11) en alle vrijwilligers aan. Er is een bestuur van drie mensen. Dat zijn Peter en nog twee personen. We willen dat graag uitbreiden. Daarnaast bestaat er nog een Advisory Board, met drie apostelen/voorgangers van evangelische kerken uit Nederland, Denemarken en Nieuw-Zeeland. Die adviseren ons leidersteam en het bestuur, maar kunnen ons ook als pastors bijsturen''

Het afgelopen jaar was jullie gemeente plotseling minder positief in het nieuws toen er een belangrijke pion opstapte.
,,Ja, wat zal ik ervan zeggen (denkt lang na). Er is een korte, hevige storm geweest, maar die is nu gaan liggen. We gaan gewoon verder. Er is iemand vertrokken. Dat kwam heel erg onverwacht. Nee, dat zagen we niet aankomen. We hebben ervan geleerd. Soms moet je duidelijker communiceren en zaken eerder bespreekbaar maken. Het heeft ons en de gemeente alleen maar sterker gemaakt in het geloof. God was erbij. We zijn betrokken mensen kwijt geraakt, maar we groeien ook weer. Bij Doorbrekers komt jong en oud. Peter en ik gaan op donderdagen ook naar Goes en Zwolle voor diensten. Voor nieuwe gemeentes, net als je leest in Handelingen. We zien bij ons veel mensen komen die ooit bij een kerk waren aangesloten.''

Zeker met jouw achtergrond is het niet gebruikelijk dat vrouwen spreken. Jij doet dat wel.
,,Ik zag me dat vroeger absoluut niet doen, maar voel me nu als een vis in het water. Peter en ik zijn toch de vader en moeder van dit 'huis'. En je ziet ook in de Bijbel dat vrouwen grote invloed hadden. Zo ging Priscilla met Paulus mee. Ik zie de bediening van vrouwen als een diamant. Net als alle kleuren die zo'n steen in het licht heeft, hebben vrouwen talenten voor Zijn koninkrijk. Vrouwen zijn ondergewaardeerd en het is nodig dat hun gaven erkend worden.''

Nog enkele korte reacties graag. Twee overleden pauzen werden onlangs heilig verklaard.
,,Dat lijkt me mensenwerk, want ik kan dat nergens terug vinden in de Bijbel. Iedereen die in Jezus gelooft is toch gerechtvaardigd heilig verklaard! Peter en ik zijn 25 jaar getrouwd en gaan naar Rome. We zullen de paus een bloemetje brengen (grapje).''

Diaconaal werk.
,,We collecteren bijvoorbeeld voor de voedselbank en de ZOA. Die laatste organisatie zorgt voor traumahulp aan vrouwen in Syrië. We steunen ook Compassion die 300 kinderen in Indiase sloppenwijken sponsort en de organisatie A21 die strijdt tegen vrouwenhandel. Verder hebben we zorgteams die onze eigen bezoekers hulp bieden.''

Ghandi of Martin Luther King?
,,King. Hij zei toch 'I have a dream'? Elk mens heeft dromen. Hij had een visie en die spreekt me aan. Ja, ik geloof zeker in een hiernamaals. Ik ben heel benieuwd. Het zal volmaakt zijn. Nu hebben we nog een taak op aarde. Maar ik maak me niet druk om Zijn terugkomst. Als je met Jezus leeft, is het niet een verrassing...''