Door Freek Wolff

Gert is geboren en getogen in Apeldoorn, waar hij opgroeide in een muzikaal gezin. Zijn studie deed hij aan het conservatorium in Arnhem, waarna Bomhof les ging geven in slagwerk. Dat deed hij eerst in Epe en Almelo en vanaf 1985 ook bij de Barneveldse muziekschool.

Bovendien speelde de musicus twintig jaar lang als freelancer in het Promenade en Radio Filharmonisch Orkest voor radio- en tv-opnames. Daarnaast zag hij nog kans te dirigeren bij amateurorkesten en werd hij zelf docent aan het conservatorium in Arnhem. Gert jureerde bij examens en concoursen. Tenslotte is Bomhof ook nog projectleider amateurkunst bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht.

In Barneveld geeft hij les op de muziekschool en coördineert hij projecten voor amateurkunst, onderwijs en samenleving. ,,Het doel is om muziekles weer terug te brengen in het onderwijs en de amateurkunst in te zetten voor een prettiger leefklimaat. Veel politici leggen accent op economie, maar vergeet die duizenden mensen niet die een passie hebben voor muziek, dans, theater en beeldende kunst. Dat is de culturele ruggengraat voor een gezonde en prettige samenleving.''

Bomhof schreef lesboeken voor slagwerk die wereldwijd in diverse talen worden gebruikt. Hier zijn er inmiddels zo'n kwart miljoen van verkocht. Hij is overtuigd van de positieve kracht die muziek bezit. ,,In Venezuela is enorm veel criminaliteit geweest. Daar hebben ze de muziek ingezet voor sociaal maatschappelijke verandering. Ze gaven kinderen een viool in plaats van een mitrailleur. Als je samen muziek maakt, leer je fouten van anderen te accepteren. Je bestraft elkaar niet, maar probeert het samen beter te doen. In de sport zie je vaak dat het competitie-element en de directe confrontatie domineert.''

 

Maar bij muziekconcoursen gaat het toch ook om de beste zijn?
,,Ja, maar daar presteert ieder voor zich en kun je de ander niet belemmeren of tackelen.''

 

Hoe kijkt u dan aan tegen tv-programma's als The Voice of Holland, met ware 'battles' (strijd) van zangers en zangeressen tegen elkaar?
,,Daar zitten ongelofelijke talenten bij. Geweldig dat die komen bovendrijven. Maar er zijn ook programma's die op sensatie zijn gericht en niet bijdragen tot wat ik zoek. Bij het maken van muziek maken gaat het mij meer om passie, vorming, achtergrond en hobby. Cultuur kan enorm bijdragen aan het welzijn van de mens en zijn samenleving.''

 

Wat beweegt u om in een Keniaans dorp te gaan helpen?
,,De 'big five' van de mensenrechten die de VN heeft opgesteld: gezondheidszorg; goed eten en een dak boven je hoofd; toegang tot schoon drinkwater; onderwijs en leven in vrijheid en veiligheid. De vraag is alleen hoe je daar toegang toe krijgt.''

 

Hoe kwam u in het dorp Nkoilale terecht?
,,Mijn oudste dochter Gienke was als klein kind al gek op olifanten. Mijn vrouw Ina en ik wilden haar en haar zus Lisan laten zien hoe die in het echt leven. Als toeristen zagen we al het moois van het land, maar toen wilde ik ook de 'andere kant' zien. Ik zag die basisschool en dat was drie keer niks. Dat heeft me bijzonder geraakt. Die kinderen hebben toch dezelfde rechten als die van mij? Veel westerlingen zien dat, komen thuis met prachtige verhalen en foto's en het leven gaat gewoon verder. Dat is toch een vorm van egoïsme?''


Volgens welk principe ging u daarna aan de slag en waarom in zo'n klein dorp?
,,Onder het motto 'triple L', van look (kijken), listen (luister) en learn (leer). Je gaat aan de slag op basis van respect voor traditie en cultuur. Dat heeft prioriteit. Enorme hulporganisaties zie je in de grote steden, maar niet in 'the middle of nowhere'. In de vijf Maasai-dorpjes van Nkoilale wonen ongeveer drieduizend mensen in hun traditionele hutjes.''

 

Wat deed u daar concreet?
,,Verbeteren van onderwijs en de leefomstandigheden van de gemeenschap. We werkten aan de faciliteiten rond de school: huisjes voor leerkrachten, keukens, een bibliotheek, nieuwe klaslokalen en kleuterscholen. Er kwamen eerst tweehonderd leerlingen, nu zijn dat er bijna achthonderd. Ouders zagen de centrale rol die de school speelt. Naast goede lessen krijgen ze via ons ook één keer per week een 'happy meal' van rijst en bonen ter afwisseling van de dagelijkse portie gekookte mais.''

 

Hoe genereert u geld voor de stichting?
,,Ten eerste met 'Kids for kids' op basisscholen, waarmee kinderen het zendingsgeld voor ons doel geven. Ze doen ook sponsorlopen. We bezoeken scholen met foto's, video's en verhalen. Daarnaast hebben we natuurlijk donateurs en houden we publieke acties. Dat zijn de flessenbonnetjes in supermarkten afstaan, winkelwagenacties, stappen voor het goede doel (fooien van één weekend in alle kroegen) en ontvangen we een stimuleringsbijdrage van de gemeente Barneveld. We hebben ook financiële steun gekregen van serviceclubs als de Rotary en de Kiwani's.''

 

Kunt u praktische zaken noemen die de stichting heeft bereikt?
,,Naast de onderwijsprojecten, laten we workshops verzorgen voor vrouwen en dochters op het gebied van gezondheid, hygiëne en sociale vaardigheden in de omgang met jongens en mannen. Seksualiteit en hiv/aids zijn belangrijk, maar het grootste probleem is gewoon diarree door gebrek aan schoon water. Daarom hebben we een omvangrijk waterproject op touw gezet. Met lange pijpleidingen komt vanaf 2010 schoon water uit de heuvels naar de dorpjes, met 100.000 liter per dag. Nu hoeven ze per dag niet meer kilometers naar een rivier te lopen voor vervuild water. Dit was een gigantische stap vooruit. De volgende stap is de gezondheidszorg. Die is daar in geen velden of wegen te bekennen. We gaan nu samen met de Keniaanse overheid en partners een regionaal medisch centrum bouwen met een eerste-hulppost, dagverpleging en een kraamafdeling. Onze medefinancier hierbij is Wilde Ganzen.''


U bent nu tien jaar actief in Kenia. Blijft u daarmee doorgaan?
,,Nee. In 2015 moet het project klaar zijn. Dan willen we alles op een goede en duurzame manier overdragen aan de lokale bevolking. Je moet ze trainen hun eigen toekomst te bepalen en daarbij op eigen benen te kunnen staan. Met dat proces zijn we twee jaar geleden al begonnen met het oprichten van lokaal bestuur en het geven van trainingen en workshops. Ik heb contacten met de personen op invloedrijke plekken. Ook andere organisaties in het land zelf zijn partner geworden. De lokale manager Nelson Kirrokor en de hoofdmeester van de school Jacob Losikany zeiden al: 'We kunnen het al bijna zelf'. Dat klinkt goed en daarom kunnen we ons terug trekken.''

 

Op basis van welke levensovertuiging doet u dat goede werk?
,,Dat zou ik een soort gezonde cocktail noemen van religie, humanisme en egoïsme. Maar dan wel in de juiste verhoudingen. Vanuit de religie zijn de normen en waarden van het christendom best belangrijk voor mij. Vanuit het humanisme leeft een mens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen in zijn omgeving. Hier komen ook gelijke rechten om de hoek kijken. En af en toe mag je ook aan jezelf denken, maar dat is voor mij niet de belangrijkste van de drie. In de wereld zie je dat egoïsme de grootste smaakmaker is. Dat staat in onze graaicultuur vaak op de eerste plaats. We zijn daar enorm in doorgeslagen. Voor mij betekent egoïsme ook af en toe eens aan je zelf te denken zonder jezelf te willen verrijken.''

U leeft vanuit een christelijke basis?
,,Het is een goed uitgangspunt met zaken als medemenselijkheid. Een woord als barmhartigheid vind ik heel mooi. Dat wijst op onze quote 'care & share'. Kijk een beetje om naar de medemens die het veel minder heeft en deel een beetje van je rijkdom. Je kunt het toepassen op je omgeving , het hele land en zelfs ver daarbuiten. Het werk in Kenia geeft mij dan ook veel voldoening.''

Wat vindt u van kerkbezoek?
,,Ik ben christelijk opgevoed en lid van een kerk. Maar ik vind dat mijn gelovige basis niet afhankelijk is van het wekelijks kerkbezoek. Liever elke dag een beetje dan alleen op zondag honderd procent. Wel probeer ik te leven en mijn inspiratie te putten uit christelijke normen en waarden.''

'Alles is onderhevig aan tijd en toeval', zegt Prediker. Mee eens?
,,Nee, want toeval bestaat niet. Het gaat erom wat je zoekt en wilt doen op deze wereld. Je manier van denken en doen. Nee, ik ben niet geschikt voor het mechanisme van de politiek, al ben ik weleens gevraagd door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking om advies. Ik wil duidelijk doelen voor ogen hebben die je kunt bereiken en vervolgens de juiste stappen daartoe nemen. Politici bekijken de zaken vaak met een helikopterview en niet vanuit de blubber ter plekke. Daarnaast zie je dat het geld van grote hulpacties ook niet altijd op de juiste plek terecht komt.''

Kunt u iets meer zeggen over uw persoonlijke geloof?
,,De tien geboden zijn voor velen een grote bron van inspiratie als basis van het christendom. Jezus is een te respecteren sleutelfiguur naar de mensheid toe. De medemenselijkheid die hij verkondigt, spreekt me aan. Gebed is voor mij ook een manier van bezinning?''

U gaat hier liever niet te gedetailleerd op in?
,,Nee, dat is niet nodig. Dat is mijn privé. Ik vind belangrijker wat je bijdraagt en hoe je van nut kunt zijn voor de wereld. Op basis waarvan is voor iedereen verschillend. Hoe je met je geweten omgaat, ontwikkel je als mens. Dat is een keuze en heeft natuurlijk ook sterk te maken met je achtergrond en opvoeding.''

Er komen benefietconcerten voor Nkoilale?
,,Ja, die zijn op zaterdag 10 mei in het Schaffelaartheater. Dan treden op Popkoor Luidkeels, Mannenkoor De Schaffelaar, slagwerkorkest KNA Lunteren, zangeres Gaby Kaihatu, Jazz Dance Yvon Tomasoa en theatermakers EPCB. De opbrengst is voor de bouw van de kraamafdeling van het medisch centrum ziekenhuis. Alles hierover op onze website www.nkoilale.nl''

Dan zal ook 'Conquest for Paradise' van Vangelis klinken, met een religieus tintje?
,,Ja. Maar dan zie ik dit door Columbus ontdekte paradijs meer als een 2.0 versie. Voor mij is het paradijs 1.0 in de Hof van Eden. Theologen noemen het gebied van de Eufraat en de Tigris als begin van de mensheid. Wetenschappers daartegenover denken met opgravingen te kunnen bewijzen dat dit in de Rift Valley in Kenia was. En dat vormt dan weer een mooi bruggetje naar ons concert voor Nkoilale dat ook in Kenia ligt.''