De afgelopen jaren verkocht de woningstichting een aantal woningen aan particulieren, vaak de hoekwoningen in rijtjes in deze Voorthuizense wijk. In die gevallen zijn de middenwoningen nog in bezit van de woningstichting en nu zou die van plan zijn juist deze te renoveren.