Grofweg komt het erop neer dat de gemeente Barneveld onder andere prioriteit legt bij jeugdactiviteiten in plaats van ouderen, als het gaat om huisvestingsverzoeken. Verder krijgt fysieke sport de voorkeur boven denksporten en activiteiten in teamverband boven individuele. Bovendien vindt het college het belangrijk dat ruimtes zoveel mogelijk multifunctioneel worden ingezet. Het gaat om voorlop...