De afgelopen jaren werkten verschillende dorpen in de gemeente Barneveld aan toekomstplannen en dorpsvisies, waar de gemeente volgens betrokkenen te weinig mee deed. Soms omdat plannen niet haalbaar waren, soms ook omdat binnen het gemeentehuis geen duidelijk beeld was van de koers. De gemeente Barneveld wil daar verandering in aanbrengen, met zogeheten gebiedsregisseurs, die de verbinding legg...