De provincie peilde eerder al de mening over kernenergie in de gemeenten. Deze vorm van energie zou, naast zonne- en windenergie, een mogelijkheid kunnen zijn om de komende tientallen jaren verder af te stappen van fossiele brandstoffen. In de recent vastgestelde regionale energievisie voor de regio Foodvalley is kernenergie ook benoemd als mogelijke techniek voor de langere termijn. ,,We hebbe...