Volgens raadslid Gert Ploeg (SGP), nestor van de Barneveldse gemeenteraad, is hier ruimte genoeg. Hij wijst naar de weilanden langs de Scherpenzeelseweg, net ten zuiden van de Burgtstederweg. Dit open gebied ten zuidoosten van De Glind, richting de gemeentegrens met Scherpenzeel, is volgens hem de beste plek voor het tiende dorp van Barneveld. In zijn hand houdt hij drie velletjes. Het zijn uitgeprinte overzichtskaartjes van de gemeente Barneveld, op verschillende schaal. ,,Kijk, deze plek is eigenlijk het best’’, wijst hij op één van de kaartjes. ,,Er is niet heel veel bebossing en het aantal agrarische bedrijven valt mee. De Scherpenzeelseweg is bovendien een heel geschikte ontsluitingsweg, die aansluit op snelweg A30.’’

Ook andere plekken in de gemeente waren hem al opgevallen, zoals het gebied langs de Eendrachtstraat tussen Zwartebroek en Terschuur, of een gebied ten zuidoosten van Kootwijkerbroek, tegen de gemeentegrens met Ede aan. ,,Maar bij nader inzien vind ik die minder geschikt. Het gebied bij Kootwijkerbroek staat bekend als landbouwontwikkelingsgebied. En zou je tussen Zwartebroek en Terschuur gaan bouwen, dan ontstaat daar feitelijk één groot dorp ‘Terbroek’’’

NIET GENOEG Juist dat laatste wil de SGP met het idee voor een nieuw dorp voorkomen. ,,Dát de gemeente Barneveld de komende jaren flink zal groeien, is meer dan duidelijk. Naast een immer voortgaande aanwas vanuit de eigen bevolking, is er in toenemende mate druk op de woningmarkt vanuit Amersfoort, Utrecht en in mindere mate uit de regio Arnhem. ,,We bouwen al langere tijd fors. Veller in Barneveld is vol, De Burgt ontwikkelt zich verder en we staan aan de start van de wijk Bloemendal. Voorthuizen groeit flink met Holzenbosch en Wikselaarse Eng en in Kootwijkerbroek is nog even het wachten op Oostbroek. Maar al met al zal dat niet voldoende zijn om de druk op te vangen.’’

Volgens Ploeg moet er dus meer ruimte gezocht worden. ,,De eerste logische gedachte is dat ook de andere, kleinere dorpen in de gemeente flink groeien. Voor Stroe zou dat geen gekke gedachte zijn, aangezien ten zuiden van dit dorp nog wel ruimte is en het dorp langs de A1 ligt. Maar voor de andere dorpen geldt wat ons betreft: wel bijbouwen voor de leefbaarheid van de dorpen, maar met oog voor de schaalgrootte per dorp. We moeten ervoor waken dat een dorp té hard groeit en daardoor zijn eigenheid en karakter verliest. Dat zou erg jammer zijn. We moeten per dorp goed kijken welke groei we daar willen om de balans te bewaken.’’


NIEUWE TECHNIEKEN Daarom dus dat tiende dorp. ,,Door hier ergens te bouwen, ontlast je de andere dorpen’’, stelt Ploeg. Volgens hem is er op deze plek, aan de zuidkant van de gemeente, ruimte voor een nieuw dorp voor maximaal tienduizend inwoners. Nadat het idee voor een extra dorp eerder werd geopperd, reageerden verschillende raadsleden vooral afhoudend. Realisatie van een nieuw dorp zou behoorlijk kostbaar zijn. ,,Natuurlijk gaat zoiets enorm veel kosten en moet er landbouwgebied opgeofferd worden, maar dat laatste geldt net zo goed voor nieuwe wijken rondom bestaande dorpen’’, zegt Ploeg. ,,Daar komt bij dat een nieuw dorp bouwen vanuit het niets ook heel veel besparing kan opleveren. Denk alleen al aan alle duurzame maatregelen en nieuwe technieken die je direct en zo logisch mogelijk in kunt zetten. We kunnen in dorp tien heel gemêleerd bouwen, goedkoop, middelduur, duur, en met alle benodigde voorzieningen uiteraard.’’

ONDERZOEKEN De komende maand praat de Barneveldse gemeenteraad verder over de groei van de gemeente. Ploeg: ,,Binnenkort komt het college van burgemeester en wethouders met een hoofdlijnennotitie. We hopen dat daarin het idee van een tiende dorp is benoemd. Als dit idee inderdaad breder leeft, lijkt het ons waard om de volgende stap te zetten en de concrete mogelijkheden en consequenties te onderzoeken. Wellicht kunnen we ons licht opsteken in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas (tussen Zoetermeer en Gouda, red.), waar plannen zijn voor de bouw van een compleet nieuw dorp. We zullen nu echt belangrijke keuzes moeten maken voor de toekomst van Barneveld.’’

Wouter van Dijk

Google Maps
Foto: Google Maps

Globale overzichtskaart van het gebied langs de Scherpenzeelseweg ten zuidwesten van Barneveld, waar ergens het tiende dorp zou kunnen komen.