Deze week krijgen inwoners een uitnodiging in de bus met daarin een inlogcode waarmee zij hun wensen voor het voetlicht kunnen brengen. Op deze wijze hopen PBK en OVK nog beter in beeld te kunnen krijgen wat er in hun dorp leeft. ,,In 2014 hebben we onze Dorpsvisie vastgesteld tot 2025, die is inmiddels dus al zeven jaar oud. De wereld heeft in die tijd niet stilgestaan”, zegt voorzitter Addie ...