Dit bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering Bestuur. Het college van b. en w. liet vorig jaar een ‘vlootschouw’ uitvoeren binnen de organisatie, omdat er een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel dreigde te ontstaan. Dit zou verband houden met de groei van de gemeente. De uitkomst - er moeten 20,5 nieuwe voltijdbanen bij komen - leidde ertoe dat het college in december besloo...