Door tal van wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving is het voor burgers vaak ingewikkeld om bijvoorbeeld een verbouwing te regelen of een evenement te organiseren. De Omgevingswet moet een einde maken aan die tijdrovende en frustrerende brij aan regels en met eenduidige, eenvoudige en toegankelijke regelgeving komen. Het gaat dan om één systeem waarbin...