Hij doelde dan met name op regelgeving over het plaatsen van steigers en bouwcontainers, zoals opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (apv). Volgens een artikel in de verordening is het verboden om een weggedeelte anders te gebruiken dan bedoeld. Gevolg is dat voor bijvoorbeeld het tijdelijk plaatsen van steigers en bouw- of sloopcontainers op de weg, een ontheffing nodig is. Volgens...