De gemeente Barneveld, die de komst van zo’n mast mogelijk wil maken om er 25.000 euro per jaar aan reclame-opbrengsten mee te verdienen, moet die tijdsbepaling in de vergunning opnemen. De fractie van de ChristenUnie diende hiertoe tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel voor in, dat ondersteund werd door Lokaal Belang, Burger Initiatief en Pro’98. Volgens de indieners van het voorstel i...